Trio säljer Handelsfastighet på Östra Birsta Handelsområde

Trio säljer Handelsfastighet på Östra Birsta Handelsområde

Trion, bestående av Peritas, Kvalitena och RED avyttrar sitt nyutvecklade Handelsområde om drygt 17,000 kvm i Östra Birsta.

Handelsområdet som idag inrymmer EKO Hallen, Elgiganten och Jysk har haft en mycket positiv utveckling. Den sista etappen av projektet befinner sig under produktion och väntas färdigställas under hösten med en Dollarstore om närmare 4,200 kvm.

-”Vi är mycket nöjda och stolta över att vi framgångsrikt kunnat genomföra detta handelsprojekt på mycket kort tid och att vi parallellt kan bevisa att externhandeln alltjämt är stark med rätt hyresgästsammansättning. Vi visar också att vi har kapaciteten och det goda förtroendet hos hyresgästerna att fortsatt utveckla starka handelsområden”,  säger Ronald Rico, ägare och VD på RED.

-”Vi är glada över att ha utvecklat Birsta ytterligare med fler arbetstillfällen samt stärkt Sundsvall som handelsort.  Försäljningen medför att vi kan fokusera på ytterligare utvecklingsprojekt” , säger Petter Boström, VD Peritas

Transaktionen har genomförts off market och rådgivare till säljarna i processen har varit Bernstrom & Partners tillsammans med EY Law.

Fler nyheter

God Jul önskar vi på RED

God Jul önskar vi på RED

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.