RED etablerar GIGANT i Östersund

RED etablerar GIGANT i Östersund

RED (Rico Estate Development AB) förvärvade under sommaren 2021 fastigheten Betongen 1 i Östersund som är strategiskt belägen i direkt anslutning till den kardinala infarten till Östersund och Lillänge Handelsområde. Bolaget har i samverkan med kommunen påbörjat arbetet med framtagandet av en ny detaljplan som skall möjliggöra en exploatering om drygt 12.000 kvm nya Handelsytor .

RED kan redan nu kommunicera att bolaget säkrat upp en ny etablering med en av marknadens ledande aktörer inom segmentet byggvaruhandel. Den totala utvecklingen av projektet väntas kunna stå klart under Q1 2024 och kommer generera ca 250 nya arbetsplatser till Östersund.

– “Tajmingen är allt i denna bransch och vi kan inte annat än glädjas åt att vi i ett tidigt skede kan konkretisera våra planer för kommunen. Ett oerhört starkt kvitto på god relation och förtroende från vår hyresgäst. Detta skapar stabilitet, tydlighet och en trygghet för den demokratiska processen i arbetet med framtagandet av detaljplanen”, säger Ronald Rico VD på RED.

Fler nyheter

God Jul önskar vi på RED

God Jul önskar vi på RED

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.