RED utvecklar och förädlar externa handelsfastigheter.

RED är ett fastighetsutvecklingsbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter. Bolaget arbetar uteslutande med externa handelsplatser, så kallade Retail Parks, och har specialiserat sig inom detta område.

_FS_6552_v1
Våra tjänster/

Fastighetsutveckling

Det var uthyrning och förmedling av handelslokaler som lade grunden för REDs tidiga framgångar inom Retail Parks. Vi har kontinuerligt breddat vår kompetens och i dag inrymmer verksamheten samtliga värdeskapande element i fastighetsutvecklingsprocessen. Vi behärskar uthyrning och fastighetsutveckling av externa handelsplatser.

RED söker aktivt efter markområden där vi kan utveckla nya handelsfastigheter från grunden och arbetar även med att revitalisera befintliga handelsplatser.
Genom att engagera vår expertis skapar vi framgång.

collage-template2-2

Utveckling och förädling

REDs nischade spetskompetens inom handel och fastighetsutveckling ger den kunskap som krävs för att utveckla och förädla framgångsrika handelsplatser. Vi säkerställer rätt mix av hyresgäster, optimerar handelsområdets funktionalitet och skapar rätt förutsättningar för att området ska bli attraktivt. REDs breda nätverk av kontakter gör oss till en värdefull samarbetspartner för såväl kommuner, detaljhandelsaktörer och större fastighetsinvesterare.

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2023 All rights reserved.