Från vision till verklighet

RED investerar i såväl egna som samägda utvecklingsprojekt. Varje affär är unik och samarbetsformen för investeringen beror av projektets omfattning och dess specifika förutsättningar. REDs målsättning är att alltid skapa långsiktig stabilitet och generera många nya arbetstillfällen.

Video Block

Pågående projekt

Lillänge
Östersund

Lillänge

I Östersund pågår projekteringen av 12 000 kvm nya handelsytor intill Lillänge Handelsområde. Arbetet med en ny detaljplan som tillåter sällanköpshandel drivs i samarbete med Östersunds kommun.

Läs mer >

(Visar alla)

Avslutade projekt

Sandbäcken
Umeå

Sandbäcken

Läs mer >

Visar 1-6 av 12
Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2023 All rights reserved.