Burlöv

#Bernstorp

#Bernstorp totala projektvolym är 85 000 kvm. Ankarhyresgäst idag är Bauhaus och de kommande hyresgästerna Biltema (planerad öppning hösten 2024) och Costco (planerad öppning våren 2025) kommer ytterligare att stärka #Bernstorp som regionalt handelsområde. Arbete pågår förnärvarande med den återstående etappen om 7 000 kvm där Rusta redan är kontrakterat på del av ytan.

Miljöbyggnad Silver

Om projektet

RED har aktivt arbetat med att omvandla och utveckla handelsplatsen #BERNSTORP i Burlöv till den framgångsrika handelsplats det är idag.

2011 påbörjade RED sitt arbete med att omdana handelsområdet, då kallat Stora Bernstorp för att etablera norra Malmös handelsdestination, en motvikt till Handelsområdet Svågertorp beläget i södra Malmö. När RED 2017 tog ett helhetsgrepp om området var cirka 35 % av de befintliga hyreslokalerna vakanta.

Den ursprungliga handelsstrukturen har genom REDs arbete genomgått en omfattande förändring som möjliggör en framtida fortsatt utveckling av handelsplatsen.  Idag är Handelsområdet fullt uthyrd till flertalet av de starkaste detaljhandelsaktörerna på marknaden.

RED har därtill utökat handelsområdet genom att etablera BAUHAUS som öppnade sitt nya byggvaruhus i slutet av 2018. Service i form av Fast-Food aktörer, bilvård och möjlighet till el-bilsladdning har tillkommit för att öka handelsplatsens attraktion.

Under november 2023 stod allt klart avseende detaljplanen och bygglov för genomförandet av mega-projektet som skall definiera #BERNSTORP till Öresunds nya handelsmecka med Costco, Biltema samt ytterligare 7.000 kvm handel.

Det nya Costco-varuhuset kommer att rikta sig till hela Öresunds-regionen som upptagningsområde och kommer att ytterligare stärka #BERNSTORPS roll som regionalt handelsområde. Etableringen förväntas generera i storleksordningen 250 nya arbetstillfällen. Ambitionen är en storslagen öppning våren 2025. Detta blir den USA-baserade handelsaktörens andra projekt på den svenska marknaden efter etableringen i Täby, Stockholm.

Även Biltema, som tidigare förvärvade mark av RED, siktar nu själva på en öppning redan under hösten 2024. Planen är att etablera Biltemas genom tiderna största enhet på #Bernstorp med en volym om 11.000 kvm. Etableringen väntas generera i storleksordningen 100 arbetstillfällen.

Successivt och metodiskt har RED med stort tålamod arbetat med att stabilisera området pusselbit efter pusselbit. Ett arbete som tagit mer än tio år att genomföra, där RED har levererat BAUHAUS, attraherat Biltema, fyllt området med ytterligare attraktiva starka detaljhandelskoncept, adderat service till området och nu toppas det med 17.000 kvm Costco.

RED fokuserar nu på ytterligare en återstående etapp som rymmer 7.000 kvm där bolaget redan kontrakterat Rusta som ännu ett starkt tillskott till området. Utöver detta är ambitionen att fylla de återstående volymerna med namnkunniga varumärken.

 

Kontakta

Ronald Rico

Ronald Rico

es.etatseocir@ocir

Andra Projekt

Lillänge
Östersund

Lillänge

Läs mer >

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.