Mora

Mora Noret II

RED fortsatte expansionen på Mora Noret och kontrakterade under 2015 ÖoB och Stadium Outlet som nya hyresgäster till handelsplatsen.

Om projektet

Byggnationen av etapp II på Mora Noret uppgick till cirka 3 600 kvm och hyresgästerna ÖoB och Stadium Outlet öppnade upp sina butiker under 2016. Fastigheten var därmed fullt utvecklad och RED hade i och med färdigställandet av den andra etappen utvecklat närmare 11 600 kvm handelsytor på Norets Handelsplats i Mora.

Kontakta

Ronald Rico

Ronald Rico

01 01 998-070es.etatseocir@ocir

Andra Projekt

Lillänge
Östersund

Lillänge

Läs mer >

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2023 All rights reserved.