Umeå

Ersboda Handelsplats

RED utvecklade tillsammans med Citycon fastigheten Länken 1 i Umeå, belägen på den externa handelsplatsen Ersboda.

Om projektet

Fastigheten inrymde vid projektstarten hyresgästerna Willys och Jula, där avsikten var att utveckla fastigheten vidare med mer handel i syfte att komplettera med fler starka aktörer till området. RED investerade 2014 gemensamt med Citycon i fastigheten och arbetade med att utveckla samt förvalta fastigheten. Efter genomfört projekt hade RED kontrakterat nya hyresgäster i form av sportaktören XXL och BR Leksaker samt en utbyggnad till den befintliga hyresgästen Jula. Fastigheten utökades därmed efter färdigställandet med ytterligare 5 000 kvm handelsytor.

Kontakta

Ronald Rico

Ronald Rico

01 01 998-070es.etatseocir@ocir

Andra Projekt

Lillänge
Östersund

Lillänge

Läs mer >

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.