Båstad

Båstad

I nära samarbete med Båstad kommun utvecklar RED en ny handelsfastighet i Båstad. Ambitionen är att skapa en modern miljöanpassad handelsbyggnad med ett starkt dagligvaruerbjudande.

Miljöbyggnad Silver

Om projektet

RED erhöll markanvisningen av Båstad kommun genom att vinna en konkurrensutsatt markanvisningstävling. Markanvisningen avser en fastighet om cirka 15 900 kvm mark och är strategiskt belägen som en del av Entré Båstad, direkt i anslutning till infarten till Båstad.

Det är ett spännande projekt som kommer att ge Båstad ett bredare utbud med en ny attraktiv och modern livsmedelsbutik i kombination med sällanköpshandel. RED planerar även att etablera Fast-Food på fastigheten samt möjlighet till el-bilsladdning för att öka serviceutbudet.

Kontakta

Magnus Schön

Magnus Schön

55 24 447-270es.etatseocir@nohcs

Andra Projekt

Lillänge
Östersund

Lillänge

Läs mer >

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.