Borlänge

Norra Backa

RED utvecklade del av den befintliga handelsplatsen Norra Backa på uppdrag av SIM. Dollarstore, JYSK och McDonalds kontrakterades till handelsplatsen.

LEED Core & Shell Gold

Om projektet

RED har på uppdrag av SIM (Savills Investment Management AB) utvecklat del av den befintliga handelsplatsen Norra Backa i Borlänge. Hyresavtal tecknades med Dollarstore, Jysk och McDonalds. Där Dollarstore och Jysk omlokaliserade sina befintliga enheter i Borlänge till nybyggda lokaler på handelsplatsen. RED ansvarade för utvecklingsprojektet.  RO-Gruppen Butik AB uppförde fastigheten som inrymmer Dollarstore och JYSK medan Olofssons Bygg AB uppförde McDonalds. Sammantaget utvecklades ytterligare drygt 5 000 kvm på handelsplatsen. Fastigheten som inrymmer Dollarstore och Jysk certifieras enligt LEED Core & Shell Gold. De nya aktörerna öppnade upp sina verksamheter under 2021.

Kontakta

Ronald Rico

Ronald Rico

es.etatseocir@ocir

Andra Projekt

Lillänge
Östersund

Lillänge

Läs mer >

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.