RED utvecklar hållbara projekt inom sitt segment

Samhälle, kunder, leverantörer, medarbetare och ägare står i fokus i alla våra beslut och den hållbara utvecklingen står högt på vår agenda.

SOS-Barnbyar
Hållbarhet/

Som betydande aktör inom vårt segment är det en självklarhet för oss på RED att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.

REDs hållbarhetspolicy skall fungera som ett stöd för oss att vara det hållbara valet för våra intressenter, både nu och framåt. Med ständigt förbättringsarbete ska vi inför varje projektstart sätta hållbarhetsmål som följs upp och utvärderas för att i kommande projekt ytterligare skärpas.

Vårt mål är att certifiera våra egna nyproduktionsprojekt till minst Miljöbyggnad nivå Silver. Certifieringen säkerställer att hållbarhetsfrågorna blir belysta i hela arbetsprocessen.

REDs övergripande mål för nyproduktion i egen regi:

 • Att miljöcertifiera projektet enligt Miljöbyggnad nivå Silver eller högre
 • Att i samtliga projekt utvärdera möjligheten att installera solceller
 • Att möjlighet till elbilsladdare skall finnas
 • Att teckna avtal för öronmärkt grön fastighetsel
 • Att hyresgästen tecknar avtal för öronmärkt grön verksamhetsel
 • Att entreprenören för byggprojektet:
  • sätter mål och redovisar utfall för minimerat avfall och deponi
  • tecknar avtal för öronmärkt grön byggström
  • etablerar energieffektiva bodar samt mäter och redovisar energianvändningen

Miljöbyggnad nivå Silver

Certifiering enligt Miljöbyggnad Silver är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Vi är medlemsägare av Sweden Green Building Council för att bidra till att driva branschen framåt.

sgbc
Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2023 All rights reserved.