Östersund

Lillänge

I Östersund är hela projektvolymen om 13.000 kvm uthyrd. Ankarhyresgäst är BAUHAUS och tillsammans med de andra två hyresgästerna Jysk och ChopChop kommer projektet att stärka handelsdestinationen samt ge en positiv inverkan på hela regionen med bättre service och fler arbetstillfällen.

Miljöbyggnad Silver

Om projektet

Sommaren 2021 förvärvade RED fastigheten Betongen 1 i Östersund. Fastigheten är strategiskt belägen i direkt anslutning till den mycket viktiga infarten till Östersund och Lillänge Handelsområde.

RED har, tillsammans med kommunen, arbetat med en ny detaljplan för 13.000 kvm nya handelsytor på fastigheten. Detaljplanen antogs i juni 2023. Projektet kommer uppskattningsvis generera cirka 250 nya arbetsplatser till Östersund. Fastigheten kommer att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

Kontakta

Ronald Rico

Ronald Rico

es.etatseocir@ocir

Andra Projekt

Sandbäcken
Umeå

Sandbäcken

Läs mer >

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.