Östersund

Lillänge

I Östersund pågår projekteringen av 12 000 kvm nya handelsytor intill Lillänge Handelsområde. Arbetet med en ny detaljplan som tillåter sällanköpshandel drivs i samarbete med Östersunds kommun.

Miljöbyggnad Silver

Om projektet

Sommaren 2021 förvärvade RED fastigheten Betongen 1 i Östersund. Fastigheten är strategiskt belägen i direkt anslutning till den mycket viktiga infarten till Östersund och Lillänge Handelsområde.

RED har, tillsammans med kommunen, påbörjat arbetet med en ny detaljplan vilken ska göra det möjligt att utveckla 12 000 kvm nya handelsytor på fastigheten. Detaljplanen kommer att gå ut på samråd sommaren 2022 och förväntas antas i början av 2023.

Den totala utvecklingen av projektet väntas kunna stå klar i början av 2024 och kommer uppskattningsvis generera cirka 250 nya arbetsplatser till Östersund. Fastigheten kommer att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

Kontakta

Ronald Rico

Ronald Rico

01 01 998-070es.etatseocir@ocir

Andra Projekt

Sandbäcken
Umeå

Sandbäcken

Läs mer >

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2023 All rights reserved.