Biltema i samarbete med RED i #Bernstorp

Biltema i samarbete med RED i #Bernstorp

RED har ingått avtal med BILTEMA som säkrar ännu ett strategiskt ankare till handelsområdet #BERNSTORP.

Idag driver RED utvecklingen av drygt 85 000 kvm mark på området, med en total byggrätt om ca 30 000 kvm BTA. RED har i nära samarbete med Burlövs kommun skapat nya detaljplaner på området i syfte att ytterligare stärka Handelsdestinationen. BILTEMA-etableringen planeras omfatta ett nytt varuhus om drygt 8 000 kvm med en ambition om öppning under Q1-Q2 2023. Den nya detaljplanen för denna deletapp väntas vinna laga kraft under Q1 2022. Varuhuset väntas kunna generera ca 50 nya arbetstillfällen.

-”Vi är mycket glada att äntligen öppna ytterligare ett varuhus i Malmö/Burlöv på #BERNSTORP. Vi ser detta som en bra strategisk etablering till våra varuhus i Malmö Svågertorp och i Lund”, säger Martin Norman, VD för BILTEMA Real Estate AB.

-”Etableringen av BILTEMA utgör en strategisk pusselbit som varit med i kortleken under en lång tid och detta är ett tydligt styrkebesked. I och med BILTEMAs etablering så ramar vi in handelsplatsen på bästa tänkbara sätt och kan med detta stolt bekräfta att vårt enträgna arbete burit frukt.  #BERNSTORP har utan tvekan konverterats till den nordliga handelsdestinationen i Malmö”, säger Ronald Rico, VD på RED.

Fler nyheter

God Jul önskar vi på RED

God Jul önskar vi på RED

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.