RED satsar vidare på Bernstorp

RED satsar vidare på Bernstorp

Det står nu klart att RED i samarbete med Burlövs kommun planerar att kraftigt expandera handelsområdet Stora Bernstorp i Malmö /Burlöv ytterligare.

Det står nu klart att RED i samarbete med Burlövs kommun planerar att kraftigt expandera handelsområdet Stora Bernstorp i Malmö /Burlöv ytterligare.

För ett drygt år sedan påbörjade RED arbetet med att dana om området med visionen att göra Bernstorp till det dominerande nordliga Handelsområdet i Malmöregionen. Det gamla Media Markt-huset är nu historia och i höst öppnar den nya gigantiska Bauhausanläggning om 17 000 kvm.
Stora Bernstorp – blir # BERNSTORP. Arbetet med att profilera om hela området pågår för fullt, fasaderna målas om och nya aktörer är på väg in. För den tredje ännu obebyggda etappen om cirka 17 000 kvm pågår långt gångna dialoger med en handfull starka volymhandels- och dagligvaruaktörer. Denna etapp planeras komma igång under våren 2019.

Nästa etapp som nu planeras innefattar ett område om ytterligare cirka 40 000 kvm mark som skall planläggas för handelsändamål.

-”Handeln i Malmöregionen är och har länge varit polariserad. Vår målsättning är att sätta #Bernstorp på kartan och därmed konsolidera den norra handeln till vårt handelsområde. Vi vill se en tydligare struktur avseende volymhandeln i regionen där vi ser potentialen att skapa något som mer påminner om strukturen mellan Barkarby och Kungens Kurva”, säger Ronald Rico, VD på RED.

Kommunstyrelsen har ställt sig positiva i att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete avseende etapp fyra och RED har ingått ett avtal med kommunen som ger RED rätten att förvärva marken när detaljplanen antas. Handelsområdet kommer sammantaget omfatta närmare 100 000 kvm handelsyta.

Fler nyheter

God Jul önskar vi på RED

God Jul önskar vi på RED

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.