RED genomför strategiskt förvärv

RED genomför strategiskt förvärv

RED har förvärvat fastigheten Betongen 1 i Östersund som är strategiskt belägen i direkt anslutning till den kardinala infarten till Östersund och Lillänge Handelsområde. Fastigheten rymmer närmare 30 000 kvm och ambitionen är att i nära samarbete med kommunen driva en ny detaljplan som medger Sällanköpshandel utan livsmedel samt kompletterande serviceverksamheter.

Exploateringsområdet bedöms kunna rymma närmare 13 000 kvm BTA.

-“Vi har länge sneglat på Betongen 1, men tajmingen har inte varit den rätta för affären tidigare. Vår bedömning är tiden nu är mogen för att tillsammans med kommunen driva arbetet med att skapa en ny och mer välkomnande entré för denna plats”, säger Ronald Rico VD på RED.

-“Heidelberg /Betongindustri lämnar inte Östersund utan, flyttar sin verksamhet till en ny fastighet belägen i Torvalla där de kommer att etablera en ny anläggning”, säger Per Berglund, VD på Betongindustri.

Fler nyheter

God Jul önskar vi på RED

God Jul önskar vi på RED

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.