RED bereder mark för ny stor etablering i # Bernstorp

RED bereder mark för ny stor etablering i # Bernstorp

RED har ingått köpeavtal med Burlövs kommun avseende ett markområde om ca 46.000 kvm vid #BERNSTORP. Nu har bolaget inkommit med en planändringsansökan till Burlövs kommun med en begäran om justering avseende detaljplanen i syfte att bereda plats för drygt 15.000 kvm byggrätter. RED bekräftar att bolaget ingått avtal med en stor internationell aktör som planerar etablera sig på hela den planerade byggrätten.

RED har i nära samarbete med Burlövs kommun skapat nya detaljplaner på området i syfte att stärka Handelsdestinationen. Planändringen väntas kunna stå klar under Q1 2023 och etableringen av den nya detaljhandelskedjan har som ambition kunna slå upp portarna för allmänheten under Q1 2024.  Varuhuset väntas kunna generera ca 250 nya arbetstillfällen.

-”Kort tid innan jul kunde vi offentliggöra BILTEMAs nya satsning som ett kvitto för marknadens tilltro för #BERNSTORP.  Vi har lyckats bygga ett varumärke och en destination där varje enskild butik spelat en central roll för utvecklingen, stor som liten. Den kommande utvecklingen kommer sätta Burlöv på kartan och markera en plats för hela Öresundsregionen.

”Vi har tillsammans med detaljhandelsaktörerna kunnat skapat # BERNSTORP och därmed ritat om handelskartan” säger Ronald Rico, VD på RED.

Fler nyheter

God Jul önskar vi på RED

God Jul önskar vi på RED

Rico Estate Development AB
Evenemangsgatan 17
169 79 Solna
es.etatseocir@ofni
Hem

© 2024 All rights reserved.