Kontakt

Bild på Ronald
VD / Ägare

Ronald Rico

070-899 10 10

Ronald har arbetat med fastigheter i mer än 20 år. Han har erfarenhet från entreprenadsidan i samband med nyproduktion av nya anläggningar och även förvaltning av kommersiella lokaler.

Ronald har arbetat med utveckling och uthyrning av retail parks de senaste 17 åren. Ronalds nätverk spänner över ett spektra som omfattar de starkaste detaljhandelskedjorna, såväl som institutionella som privata fastighetsägare. Ronald har även ett brett internationellt nätverk.

Ronald har en Civilingenjör examen från KTH och har tillika en kandidatexamen i ekonomi.

 

Johanna Viborg
Ekonomichef

Johanna Viborg

070-899 10 71

Johanna startade sin resa på RED 2011 och har sedan dess utgjort en central del i utvecklingen av bolaget.

Johanna är utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Under tiden som ekonom inom fastighetsbranschen har Johanna arbetat med hela det breda spektrum av redovisnings- och finansieringsfrågor. Johanna ansvarar för koncernens ekonomiska och finansiella frågor. Johanna har utöver detta en central roll i bolagets alla fastighetsaffärer där såväl transaktioner som ackvisitioner utgör en betydande del av arbetet. Johanna är med sin breda erfarenhet och historik en nyckelspelare i REDs verksamhet.

Ulf
Senior rådgivare / Styrelseordförande

Ulf Östberg

070-317 72 50

Ulf har arbetat inom entreprenad- och fastighetsbranschen sedan 1987.

Ulf är utbildad byggnadsingenjör och har en mycket bred erfarenhet av handelsfastigheter. Ulf kommer senast från en position som VD för ett större svenskt entreprenadföretag. Hos RED kommer Ulf att arbeta i tidiga projektutvecklingsskeden och i projektgenomföranden.

Magnus Schön
Senior Affärsutvecklare

Magnus Schön

072-744 42 55

Magnus har drygt 20 års erfarenhet inom fastighetsutveckling och etablering. Magnus har jobbat som Etableringschef på ICA, Projektutvecklingschef Retail Parks på TK Development samt Chef Etablering & struktur på Bergendahls. Magnus har även bland annat varit chef för ICAs Butiksfinansiering samt Controllerchef och kommer nu senast från en position som Vice President Group Technical Services på Scandic Hotels.

Magnus har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Bild på Ulrika
Ekonomiansvarig

Ulrika Birgersson

070-899 00 68

Ulrika har en lång och bred erfarenhet ifrån tidigare tjänster som ekonomiansvarig hos företag verksamma i olika branscher. Hon kommer senast ifrån egen verksamhet som redovisningskonsult.

Ulrika har studerat företagsekonomi på Stockholms Universitet och marknadsföring på IHM Business School.

Malin Norén
Fastighetsutvecklare/Kommersiell Förvaltare

Malin Norén

070-679 70 38

Malin började sin yrkeskarriär tidigt inom försäljning. Malin har erfarenhet från både detaljhandeln och försäkringsbranschen.  

Malin kommer senast från en tjänst som Fastighetsförvaltare hos en av Sveriges största fastighetsägare inom externhandel där hon har arbetat med uthyrning, förvaltning och fastighetsutveckling.  

Malin har tidigare jobbat på ett stort konsultbolag som fastighetsförvaltare och marknadskoordinator åt en stor privat fastighetsägare. Malin har en examen som diplomerad fastighetsförvaltare från John Ericsson Institutet.  

Kontakta oss

Evenemangsgatan 17, 169 79 Solna
info@ricoestate.se