Kontakt

Bild på Ronald
VD / Ägare

Ronald Rico

070-899 10 10

Ronald Rico har arbetat med fastigheter i mer än 20 år. Ronald Rico har erfarenhet från entreprenadsidan i samband med nyproduktion av nya anläggningar och även förvaltning av kommersiella lokaler.

Ronald har arbetat med utveckling och uthyrning av Retail Parks se senaste 17 åren. Ronalds nätverk spänner över ett spektra som omfattar de starkaste detaljhandelskedjorna, såväl som institutionella som privata fastighetsägare. Ronald har även ett brett internationellt nätverk.
Ronald har en Civilingenjör examen från KTH och har tillika en kandidatexamen i ekonomi.

 

johanna viborg
Ekonomichef

Johanna Viborg

070-899 10 71

Johanna Viborg startade sin resa på RED 2011 och har sedan dess utgjort en central del i utvecklingen av bolaget.

Johanna är utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Under tiden som ekonom inom fastighetsbranschen har Johanna Viborg arbetat med hela det breda spektrum av redovisnings- och finansieringsfrågor. Johanna ansvarar för koncernens ekonomiska och finansiella frågor.Johanna har utöver detta en central roll i bolagets alla fastighetsaffärer där såväl transaktioner som ackvisitioner utgör en betydande del av arbetet.
Johanna är med sin breda erfarenhet och historik en nyckelspelare i REDs verksamhet.

Bild på Ulf
Senior rådgivare / Styrelseordförande

Ulf Östberg

070-317 72 50

Ulf har arbetat inom entreprenad- och fastighetsbranschen sedan 1987.

Ulf är utbildad byggnadsingenjör och har en mycket bred erfarenhet av handelsfastigheter. Ulf kommer senast från en position som VD för ett större svenskt entreprenadföretag.
Hos RED kommer Ulf att arbeta i tidiga projektutvecklingsskeden och i projektgenomföranden.

Johanna Areskoug
Fastighetschef

Johanna Areskoug

070-958 66 64

Johanna har arbetat inom fastighetsbranschen sedan 2003, och kommer senast från ett större internationellt fastighetskonsultföretag där hon arbetat med fastighetstransaktioner.

Johanna är utbildad bygg- och fastighetsekonom från KTH och har tidigare arbetat som projektledare inom exploatering och tidiga skeden för Stockholm Stad samt med fastighetsförvaltning. Johanna har genom åren anskaffat sig en bred kompetens inom fastighetsområdet och har därigenom utvecklat en mycket god kännedom för marknaden.

Bild på Christoffer
Affärsutvecklare

Christoffer Lindahl

070-917 03 17

Christoffer började arbeta på RED 2018. Christoffer har arbetat inom fastighetsbranschen sedan år 2011 och kommer senast från en anställning på ett större internationellt fastighetskonsultföretag där Christoffer primärt arbetat med kommersiella fastighetstransaktioner.

Christoffer är utbildad fastighetsekonom med utbildningar från Kungliga Tekniska Högskolan samt University of Reading, England. Christoffer har tidigare arbetat som fastighetskonsult och projektledare och varit delaktig i genomförandet av flera varierande kunduppdrag av komplex karaktär.  Genom åren har Christoffer erhållit en bred kompetens inom fastighetsområdets olika delar och har en mycket god kännedom för marknaden och dess aktörer. 

Bild på Amanda
Adminstratör/ Kontorsansvarig

Amanda Ängsberg

070-899 29 28

Amanda har flera års erfarenhet inom retail branschen. Genom åren har Amanda införskaffat sig en bred kunskap och erfarenhet av kundservice, ledarskap och administration.

I rollen som kontorsansvarig/administratör på RED har Amanda ansvar för att allt flyter på kontoret vilket kräver planering, organisering och strukturering. Med dessa uppgifter är Amanda ett viktigt stöd för sina kollegor.

Bild på Ruaa
Föräldrarledig

Ruaa Tayeh

Ruaa Tayeh har sedan sin examen arbetat med ekonomi och administration i tre år.

År 2012 tog Ruaa en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, från Linnéuniveristetet i Kalmar. Ruaa har sedan sin examen arbetat på ett mindre företag med ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter. Hos RED är Ruaas främsta uppgifter att sköta administrationen samt redovisningen.

Kontakta oss

Evenemangsgatan 17, 169 79 Solna
08 – 640 08 04
info@ricoestate.se