Kontakt

Bild på Ronald
VD / Ägare

Ronald Rico

070-899 10 10

Ronald har arbetat med fastigheter i mer än 20 år. Han har erfarenhet från entreprenadsidan i samband med nyproduktion av nya anläggningar och även förvaltning av kommersiella lokaler.

Ronald har arbetat med utveckling och uthyrning av retail parks de senaste 17 åren. Ronalds nätverk spänner över ett spektra som omfattar de starkaste detaljhandelskedjorna, såväl som institutionella som privata fastighetsägare. Ronald har även ett brett internationellt nätverk.

Ronald har en Civilingenjör examen från KTH och har tillika en kandidatexamen i ekonomi.

 

Johanna Viborg
Ekonomichef

Johanna Viborg

070-899 10 71

Johanna startade sin resa på RED 2011 och har sedan dess utgjort en central del i utvecklingen av bolaget.

Johanna är utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Under tiden som ekonom inom fastighetsbranschen har Johanna arbetat med hela det breda spektrum av redovisnings- och finansieringsfrågor. Johanna ansvarar för koncernens ekonomiska och finansiella frågor. Johanna har utöver detta en central roll i bolagets alla fastighetsaffärer där såväl transaktioner som ackvisitioner utgör en betydande del av arbetet. Johanna är med sin breda erfarenhet och historik en nyckelspelare i REDs verksamhet.

Ulf
Senior rådgivare / Styrelseordförande

Ulf Östberg

070-317 72 50

Ulf har arbetat inom entreprenad- och fastighetsbranschen sedan 1987.

Ulf är utbildad byggnadsingenjör och har en mycket bred erfarenhet av handelsfastigheter. Ulf kommer senast från en position som VD för ett större svenskt entreprenadföretag. Hos RED kommer Ulf att arbeta i tidiga projektutvecklingsskeden och i projektgenomföranden.

Haris
Affärsutvecklare

Haris Dozo

076-016 70 14

Haris påbörjade sin anställning som affärsutvecklare på RED i september 2018. Haris kommer närmast från en tjänst som fastighetsutvecklare hos en större internationell dagligvaruaktör. Haris har även en flerårig erfarenhet från entreprenadbranschen samt från en idrottslig karriär inom svensk elitfotboll. Haris har en utbildning från IHM Business School inom Sales and Marketing.

Hos RED kommer Haris att arbeta med affärsutveckling och kommer dedikerat jobba med att identifiera nya handelslägen.

Bild på Ulrika
Ekonomiansvarig

Ulrika Birgersson

070-899 00 68

Ulrika har en lång och bred erfarenhet ifrån tidigare tjänster som ekonomiansvarig hos företag verksamma i olika branscher. Hon kommer senast ifrån egen verksamhet som redovisningskonsult.

Ulrika har studerat företagsekonomi på Stockholms Universitet och marknadsföring på IHM Business School.

Jennifer Johansson
Office Manager

Jennifer Johansson

070-899 29 28

Jennifer ser till att allt på kontoret går smidigt och underlättar dagarna för sina kollegor. Hon har alltid arbetat inom service och kommer senast ifrån ett snabbväxande bolag
som Office & Event Manager. På RED har Jennifer främst hand om kontor, administration och event men ser framför allt till att sprida bra energi om dagarna.

Kontakta oss

Evenemangsgatan 17, 169 79 Solna
08 – 640 08 04
info@ricoestate.se