Kontakt

VD

Ronald Rico

0708 – 99 10 10
rico@ricoestate.se

Ronald Rico har arbetat med fastigheter i olika sammanhang i 15 år.  Ronald Rico har arbetat på entreprendsidan med den fysiska produktionen av nya anläggningar och med förvaltning av kommersiella lokaler. Under de senaste sju åren har Ronald arbetat med renodlad fastighetsutveckling med inriktning på handel. Ronalds kontaktnät spänner över ett spektra som omfattar hyresgäster inom huvudsakligen detaljhandel, institutionella och privata fastighetsägare såväl nationella som internationella, samt ett stort antal kommunala kontakter.


Ekonomichef

Johanna Viborg

0708 – 99 10 71
viborg@ricoestate.se

Johanna Viborg har arbetat med ekonomiska frågor inom fastighetsbranschen sedan 2008 och kommer senast från ett medelstort rikstäckande fastighetsbolag.  Hon är utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Under tiden som ekonom inom fastighetsbranschen har Johanna Viborg arbetat med det breda spektrum av redovisnings- och finansieringsfrågeställningar som är vanligt förekommande i branschen och har en mycket god kännedom om marknaden.


Senior rådgivare / Styrelseordförande

Ulf Östberg

0703 – 17 72 50
ulf.ostberg@ricoestate.se

Ulf har arbetat inom entreprenad- och fastighetsbranschen sedan 1987. Ulf är utbildad byggnadsingenjör och har en mycket bred erfarenhet av handelsfastigheter.
Ulf kommer senast från en position som VD för ett större svenskt entreprenadföretag.
Hos RED kommer Ulf att arbeta i tidiga projektutvecklingsskeden och i projektgenomföranden.


Fastighetschef

Johanna Areskoug

0709 – 58 66 64
areskoug@ricoestate.se

Johanna har arbetat inom fastighetsbranschen sedan år 2003 och kommer senast från ett större internationellt fastighetskonsultföretag där hon arbetat med fastighetstransaktioner.Johanna är utbildad bygg- och fastighetsekonom från KTH och har tidigare arbetat som projektledare inom exploatering och tidiga skeden för Stockholm Stad samt med fastighetsförvaltning. Johanna har genom åren anskaffat sig en bred kompetens inom fastighetsområdet och har därigenom utvecklat en mycket god kännedom för marknaden.


Redovisningsassistent/administratör

Ruaa Tayeh

0708 – 99 29 28
tayeh@ricoestate.se

Ruaa Tayeh har sedan sin examen arbetat med ekonomi och administration i tre år. År 2012 tog Ruaa Tayeh en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, från Linnéuniveristetet i Kalmar. Ruaa har sedan sin examen arbetat på ett mindre företag med ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter. Hos RED är Ruaas främsta uppgifter att sköta administrationen samt redovisningen.Besöks- och postadress: Evenemangsgatan 17, 169 79 Solna
Telefon: 08 – 640 08 04
Mail: info@ricoestate.se