Uthyrning

rum
Sedan starten 2008 har RED hyrt ut mer än 300 000 kvm externhandelsyta, från Luleå i norr till Malmö i söder, till dominerande aktörer på externa handelsområden. Uthyrningen sker på uppdrag av fastighetsägare, i egna projekt eller på uppdrag av hyresgäster med förändrade lokal behov. RED åtar sig uppdrag på rekommendation och väljer uppdragen med utgångspunkt från egna förståelsen för marknaden och sin relation till uppdragsgivaren.

RED’s signum är att nå framgång med områden med vakanser där väldigt dåliga förutsättningar råder. Detta då bolaget genom åren nått framgång med det som av marknadens ansett vara omöjliga uppdrag. RED har på kort tid lyckats konvertera hela områden som befunnit sig i en nedåtgående trend. Under de senaste tre åren har RED byggd upp en portfölj om närmare 130.000 kvm till ett fastighetsvärde på närmare SEK 2,5 mdkr.

Länna Market i Stockholm, Ingelsta handelsområde i Norrköping samt handelsplats Bernstorp i Malmö är samtliga områden som omvandlats till nya attraktiva destinationsområden.

RED’s framgång kommer av en förståelse för hyresgästens verklighet och är direkt hänförlig till att all uthyrning genomförs av kompetenta fastighetsutvecklare. Denna förståelse i kombination med förståelse för projektekonomi och fastighetsvärden som härrör från vår bakgrund som utvecklare har visat sig vara mycket framgångsrik. RED är kreativa och har övertygelsen att framgång med uthyrning bygger på fotarbete och platsbesök, marknadskännedom, kontakter och inte minst entusiasm.

Inför antagande av ett uppdrag är RED noga med att upplysa uppdragsgivaren om vår analys av förutsättningarna för uppdraget. För oss är det en hederssak att vara trovärdiga och konsekventa mot hyresgäster och uppdragsgivare. RED tar därför inte konkurrerande uppdrag, inte heller tar RED uppdrag för vilka RED inte kan föra en övertygande retorik.

”We know retail parks” är vår slogan och vårt mål är fortsatt vara bäst på uthyrning av extern handel.