Umeå, Sandbäcken

sandbäcken
Flygbild
RED har tecknat en avsiktsförklaring med Umeå kommun där målet är att tillsammans med kommunen driva ett gemensamt arbete kring ett nytt handelsprojekt i området Ersboda.

Umeå kommun har initierat ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för ett handels- och verksamhetsområde som motsvarar ca 40 hektar mark i det så kallade ”I20-området” i Ersboda, mellan Norra Länken och väg 364. Projektet går under arbetsnamnet ”Sandbäckens handelsområde”. Som ersättning för den kompetens som RED bidrar med under detaljplanearbetet avser Umeå kommun teckna ett markanvisningsavtal med RED för del av planområdet vid antagande.   

Den nya detaljplanen förväntas bli antagen till årsskiftet 2018/2019 och möjliggör en expansion av handelsområdet i den delen av Ersboda.

”Vi på RED är mycket stolta och glada över möjligheten att få fortsätta driva utvecklingen av Umeås externa handel” säger Ronald Rico, VD på RED.