Trio säljer Handelsfastighet i Sundsvall

Birsta
Trion, bestående av Peritas, Kvalitena & RED avyttrar sitt nyutvecklade Handelsområde om drygt 17,000 kvm i Östra Birsta.

Handelsområdet som idag inrymmer EKO Hallen, Elgiganten och Jysk har haft en mycket positiv utveckling. Den sista etappen av projektet befinner sig under produktion och väntas färdigställas under hösten med en Dollarstore om närmare 4,200 kvm.

”Vi är mycket nöjda och stolta över att vi framgångsrikt kunnat genomföra detta handelsprojekt på mycket kort tid och att vi parallellt kan bevisa att externhandeln alltjämt är stark med rätt hyresgästsammansättning. Vi visar också att vi har kapaciteten och det goda förtroendet hos hyresgästerna att fortsatt utveckla starka handelsområden.” säger Ronald Rico, ägare och VD på RED”.

”Vi är glada över att ha utvecklat Birsta ytterligare med fler arbetstillfällen samt stärkt Sundsvall som handelsort.  Försäljningen medför att vi kan fokusera på ytterligare utvecklingsprojekt.” säger Petter Boström, VD Peritas

Transaktionen har genomförts off market och rådgivare till säljarna i processen har varit Bernstrom & Partners tillsammans med EY Law.