Om oss

RED team
RED är ett privat fastighetsutvecklingsbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter. Bolaget arbetar uteslutande med externa handelsplatser så kallade Retail Parks och har specialiserat sig inom detta område.

"RED's mål är att fortsätta vara fastighetsmarknadens främsta aktör inom segmentet Retail Parks"

Bolaget utvecklar, hyr ut, investerar i och förvaltar varje enskilt investeringsobjekt. Investeringarna sker dels i egna projekt och erbjuder också saminvesteringar genom så kallade Operating partner strukturer. Målsättningen är att alltid säkra en långsiktig stabilitet vid varje utvecklingsprojekt.

RED’s Vision och mål är att vara den mest kompetenta och innovativa aktören på den svenska fastighetsmarknaden inom Retail Parks. RED skall utgöra förstahandsvalet för kommuner, fastighetsinvesterare, fastighetsägare och framförallt hyresgäster vid val av samarbetsparters.

Historik

Ronald Rico, ägare och grundare till RED startade verksamheten en månad innan Lehmann Brother kraschen 2008.
Det finansiella marknadsläget tvingade Ronald att lägga verksamhetens ambition om Fastighetsutveckling i egen regi på is, det rådande marknadsläget omöjliggjorde finansiering av fastighetsaffärer. Istället fokuserade Ronald på uthyrning av vakanta detaljhandelslokaler.

Under det första verksamhetsåret 2009 hyrde och förmedlade Ronald ut handelsytor på externa handelsområden motsvarande 45.000 kvm.
Detta kom att bli starten för startern för RED’s framgångar inom Retail Parks. Sedan bolaget startade 2008 har RED förmedlat närmare 750.000 kvm handelsyta från Luleå i norr till Malmö i söder, till de starkaste aktörerna på externa handelsområden.

År 2010 lyckades Ronald förvärva ett markområde i Luleå med byggrätter. På mindre än en månad hade Granngården och Elgiganten ingått hyresavtal med RED.
Tre år senare hade RED utvecklat närmare 20.000 kvm i Luleå för Elgiganten, Jula, Media Markt, Stadium etc. Fastighetsportföljen såldes i sin helhet med stor framgång.

RED's integritetspolicy