Norrköping, Ingelsta

Flygbild över handelsplats
RED har på mindre än 15 månader lyckats få ner vakansen till ett minimum.

RED förvärvade under sommaren 2016 i samverkan med en institutionell part Ingelsta Handelsområde av Axfast.
Vid tillträdet omfattades området av närmare 35% vakanser, och med många avtal som var på väg att löpa ut.
RED har nu lyckats få ner vakansen till ett minimum och idag pågår arbete med att utöka områdets ytor till redan kontrakterade aktörer.
Handelsplatsen betraktas idag som fullt uthyrd.

Kontakt

Vill du veta mer?

Ta kontakt med vår fastighetsutvecklare.

Bild på Ronald

Ronald Rico

070-899 10 10