Willys förlänger samt ny aktör till Ingelsta

Willysbutik
Willys förlänger sitt hyresavtal I Ingelsta och renovering påbörjas under hösten av lokalen. RED har även kontrakterat en ny och spännande aktör till handelsplatsen.

RED har på uppdrag av Standard Life Investment förlängt hyresavtalet med matvarukedjan Willys. Willys kommer i samband med förlängningen att omdisponera sina ytor och en ombyggnation av butiken kommer att starta under hösten. RED har även kontrakterat en ny spännande aktör till Ingelsta Handelsplats, som kommer att förstärka handelsplatsen och göra den mer attraktiv.