Uthyrning

Sedan år 2008 har RED hyrt ut mer än 250 000 m² externhandelsyta, från Luleå i norr till Malmö i söder, till en betydande andel av de aktörer som är aktiva på externhandelsplatser. Uthyrningen sker på uppdrag av fastighetsägare, i egna projekt eller på uppdrag av hyresgäster med förändrade lokalbehov.

RED åtar sig uppdrag på rekommendation och väljer uppdragen med utgångspunkt från den egna förståelsen för marknaden och sin relation till uppdragsgivaren. Det är något av RED’s signum att nå framgång med områden där svåra förutsättningar råder. Bolaget har genom åren nått framgång med flera av marknadens tuffaste uppdrag.

RED’s framgång kommer av en förståelse för hyresgästens verklighet och är direkt hänförlig till att all uthyrning genomförs av kompetenta fastighetsutvecklare. RED är kreativa och har den övertygelsen att framgång med uthyrning bygger på fotarbete och platsbesök, marknadskännedom, kontakter och inte minst entusiasm.

Inför antagande av ett uppdrag är RED noga med att upplysa uppdragsgivaren om dess analys av förutsättningarna för uppdraget. För RED är det en hederssak att vara trovärdig och konsekvent mot hyresgäster och uppdragsgivare. RED tar därför inte konkurrerande uppdrag, eller uppdrag för vilka RED inte kan föra en övertygande retorik.

Eftersom RED’s medarbetare arbetat med externhandel i mer än tio år är kontaktnätet väl etablerat. Få aktörer på marknaden har lika goda förutsättningar att lyckas, vilket RED’s referenser också visar.

red