RED säljer Länken, Umeå

Ersboda
RED och Citycon ingick 2014 ett samarbete för att gemensamt utveckla handelsfastigheten Länken 1 i handelsområdet Ersboda utanför Umeå. Nu har parterna tillsammans sålt fastigheten till Fastighets AB Regio.

Efter att RED och Citycon 2014 startade samarbetet med intentionen att utveckla Ersboda, som vid den tidpunkten inrymde hyresgästerna Willys och Jula, har området utvecklats med närmare 5.000 kvm ytterligare handelsytor. 

Utvecklingen av fastigheten har genererat ett kraftigt tillskott till området, dels genom en expansion av Jula som väntas stå klar under hösten detta år samt genom tillskottet av XXL och en ny BR butik som öppnar upp dörrarna under hösten.

RED och Citycon har nu gemensamt sålt fastigheten till Fastighets AB Regio som omgående tillträder fastigheten.

”RED är oerhört nöjda med utvecklingen av fastigheten och ser fram emot att lämna över stafettpinnen till en professionell och långsiktig aktör som Sveafastigheter.  Vi är mycket stolta över att kunna förverkliga vår målsättning med fastigheten och därmed befästa Ersboda som Umeås starkaste handelsplats. Vi är även mycket tacksamma över förtroendet Citycon givit oss under detta samarbete”, säger Ronald Rico, VD på RED