OM RETAIL PARKS

Sveriges externa handelsplatser har under det senaste decenniet genomgått en explosionsartad utveckling. Denna utveckling har varit en produkt som drivits av konsumenternas köpbeteende, kommunernas kamp om köpkraften och detaljhandlarnas val av etablering på orten. Parallellt bör även nämnas att en stark drivkraft från så kallade Developers har drivit utvecklingen av handelsplatserna utifrån detaljhandlarnas preferenser.

Det står utom all tvivel att denna utveckling på flera orter runt om i landet föranlett en tydlig överetablering som i sin tur skapat överkapacitet för vissa detaljhandlare. Det som var gårdagens trippel A-läge kan komma att bli morgondagens B- eller C-läge. Naturligtvis är det fler faktorer som spelar in i detta, radikala strukturförändringar i handelsmönstret såsom exempelvis en omlokalisering av ett IKEA varuhus i ett etablerat handelsområde. Denna utveckling ställer oss inför nya utmaningar och framför allt intressanta frågeställningar om vad vi ser framför oss i denna ständigt dynamiska process.

Vi ställer oss frågorna:

  • Vad händer med gårdagens trippel A-lägen?
  • Vilket är framtidens trippel A-lägen?
  • Vilken effekt kommer framtidens näthandel att ha på framförallt sällanköpsbeteendet hos konsumenterna och hur kommer detta påverka de stora kedjornas behov av lokalförsörjning?

Vi arbetar dagligen med dessa frågor och fokuserar på att söka svaren utifrån en helhet som täcker in såväl hyresgästernas såsom fastighetsägarnas perspektiv och inte minst kommunernas behov. Oaktat svaren är vår övertygelse att morgondagen kommer se annorlunda ut och vi har den högsta ambitionen att möta den marknaden med vår expertis.