Storheden_Jula_start

OM RED

RED är ett privatägt fastighetsutvecklingsbolag och en fastighetsinvesterare med inriktning mot kommersiella fastigheter.

Bolaget arbetar uteslutande med externa handelsplatser så kallade Retail Parks och har specialiserat sig inom detta område. RED har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av externa handelsplatser och har arbetat med ett stort antal handelsplatser i hela Sverige. Bolaget investerar i, utvecklar, hyr ut och förvaltar varje enskilt investeringsobjekt. Investeringarna sker dels i egna projekt och erbjuder också saminvesteringar genom så kallade operating partner strukturer. Målsättningen är att alltid säkra ett långsiktigt ägande vid varje utvecklingsprojekt.

VISION & MÅL

RED’s vision är att vara den mest kompetenta och innovativa aktören på den svenska fastighetsmarknaden inom Retail Parks. RED skall utgöra förstahandsvalet för kommuner, fastighetsinvesterare, fastighetsägare och framför allt hyresgäster vid val av samarbetspartner.

”RED’s mål är att vara fastighetsmarknadens främsta aktör inom segmentet Retail Parks.”