HISTORIK

RED startade upp verksamheten under rådande finanskris hösten år 2008, kort tid innan Lehman Brothers kraschen. Verksamhetens ambition att fokusera på fastighetsutveckling i egen regi lades på is med anledning av den rådande finansiella marknaden. Finansiering avseende nyproduktion av handelsfastigheter ansågs plötsligt utgöra en hög risk, vilket gjorde att bankerna helt avvisade finansiering avseende denna typ av projekt.

Parallellt drabbades marknaden av överkapacitet, vilket gjorde att RED med sin nära relation till detaljhandlarna på marknaden kunde styra om sin verksamhet mot uthyrning avseende vakanta lokaler. Uppdragen utgjorde i början företrädesvis uthyrning av hyresgästernas egna överkapacitet men kom senare även att omfatta ett stort antal större fastighetsägares vakansytor. Under år 2009 lyckades RED hyra ut 44 000 m² handelslokaler som samtliga var belägna i externa handelsplatser.

RED har sedan sin start hyrt ut mer än 150 000 m² handelsytor av vilka närmare 20 000 m² utgör ytor i RED’s egna utvecklingsportfölj. Uthyrningsverksamheten utgör en naturlig plattform för bolagets framgång och dess framtida verksamhet. Genom dess närhet till hyresgästerna har RED blivit en erkänd samarbetspart för fastighetsägare och hyresgäster med behov av att hyra ut lokaler.

rico