Ny duo utvecklar handel i Birsta, Sundsvall

Birsta planritning
RED och Peritas har ingått avtal med NCC om markförvärv i Birsta handelsområde i Sundsvall. Tillsammans har de lagt upp en strategisk plan för det aktuella området och det är planerat att redan hösten 2019 slå upp dörrarna för etableringen i den första etappen.

RED och PERITAS köper mark av NCC i Östra Birsta, Sundsvall. Duon har tillsammans utarbetat en plan för att utveckla ca 20.000 kvm byggrätter som legat i malpåse sedan 2007. Med målsättningen att nyttja lokal närvaro, detaljhandelsexpertis och fastighetsfokus har parterna identifierat området som en utmärkt investering.

Det finns redan långtgående dialoger med väl utvalda detaljhandelsaktörer avseende området, där målet är att stärka upp externhandeln på den östra delen av Birsta. Planen är att redan hösten 2019 öppna upp portarna avseende den första etappen.