Förvaltning & projektledning

Uthyrning är kärnan till RED’s framgång och är fortsatt en betydande del av dess verksamhet. RED har genom sin närhet till varje framgångsrikt handelskoncept lyckats hyra ut mer än 150 000 m² handelsytor över hela landet. Som en naturlig del av arbetet med uthyrning och projektrelaterad verksamhet har RED valt att utveckla sin kompetens inom förvaltning för att på så sätt kunna erbjuda en mer komplett produkt.

RED erbjuder idag såväl teknisk som ekonomisk förvaltning av externa handelsplatser. Genom arbetet med utveckling av nya handelsplatser, finns hos RED en erfarenhet och en kompetens som är värdefull vid drift och optimeringen av fastigheterna. Projektledning vid omstruktureringar avseende handelsplatser är därmed en förlängning av det vardagliga arbetet med att förvalta fastigheterna och utveckla nya områden.

ACKVISITION & TRANSAKTION

RED har genom sin långa erfarenhet av utveckling avseende handelsplatser arbetat med ett stort antal ackvisitions- och transaktionsprocesser. RED erbjuder investerare en trygg investeringsprocess i samband med joint venture strukturer där RED är en aktiv så kallad ”Operating partner” med ansvar för helheten i förvärvsprocessen.


forvaltning