Pågående projekt

Stora Bernstorp
STORA BERNSTORP

På Stora Bernstorps handelsplats i Burlöv kommun planerar RED att ytterligare stärka området med etablering av nya handelsaktörer. RED har avtalat med Burlövs kommun om att köpa ett markområde om cirka 30 000 m² planlagt för handel.