Genomförda projekt

Ersboda

UMEÅ, ERSBODA

RED har tillsammans med Citycon utvecklat fastigheten Länken 1 i Umeå, belägen på det externa handelsområdet Ersboda. Fastigheten inrymmer idag hyresgästerna Willys och Jula där avsikten var att utveckla fastigheten vidare med mer handel i syfte att komplettera med fler starka aktörer till området. RED har investerat gemensamt med Citycon i fastigheten och har arbetat med att utveckla samt förvalta fastigheten.


GÄVLE, VALBO KÖPSTAD

RED har tillsammans med Valbo Volymhandel AB (samägt mellan Coop Fastigheter och Konsum Gävleborg) utvecklat den norra delen av handelsområdet Valbo Köpstad i Gävle. Handelsområdet omfattar närmare 30 000 m² nya handelsytor. RED har bidragit med att kontraktera nya hyresgäster samt omlokalisera befintliga aktörer till handelsplatsen.


Mora Noret

MORA NORET ETAPP II pdf

RED har slutfört byggnationen av den andra etappen på Norets handelsplats i Mora. Den andra etappen är komplett uthyrd och de nya hyresgästerna har tillträtt sina lokaler. RED har utvecklat och hyrt ut ca 7 200 m² handel i den nya etappen. RED har genom sin utveckling av etapperna bidragit till att förstärka Norets handelsplats och handeln i Mora. Handelskoncepten som tagit plats på handelsområdet är Ö & B samt Stadium Outlet. Butikerna invigdes september 2016.


Stora Bernstorp

MORA NORET ETAPP Ipdf

RED har slutfört byggnationen av en ny etapp på Mora Norets handelsområde i Mora. Den nya fastigheten har uppförts intill nyöppnade Biltema vid riksväg 70, östra infarten till Mora. Den befintliga handelsplatsen har därmed stärkts med dryga 7 700 m² handel bestående av fyra för handelsområdet nya aktörer som var och en är ledande inom sitt segment på den svenska marknaden. Handelskoncepten som tagit plats på området är Jula, Rusta, Elgiganten och Intersport. Öppning för de nya butikerna skedde under slutet av april 2014.


Storheden III

LULEÅ STORHEDEN III

Den tredje etappen på handelsplatsen Storheden färdigställdes i juni 2012 och innebar en ökning av handelsytan på Storheden om ca 5 500 m². Butikerna togs i bruk av varuhuskedjan Jula samt möbelkoncepten EM och Sova. Även i detta projekt samarbetade RED med totalentreprenören Fastec. Byggnaden har upprättats med Green Building Certifiering.


Flygfotografering media Mark

LULEÅ STORHEDEN II

Butikerna om ca 6 500 m² stod färdigställda för inflyttning under hösten 2011. Nya hyresgäster på området var Media Markt, Stadium Outlet och Hööks Hästsport. Fastec var totalentreprenör för projektet. Byggnaden har upprättats med Green Building Certifiering.


Storheden-I

LULEÅ STORHEDEN I

Nyexploatering på Storhedens Handelsområde om ca 5 200 m². Under hösten år 2010 öppnade Elgiganten Megastore och Granngården sina nya butiker. Totalentreprenör för projektet var Fastec. Byggnaden har upprättats med Green Building Certifiering.