Fastighetsutveckling

RED har som kärnverksamhet att utveckla handelsfastigheter i externa lägen. Det kan vara såväl naturmark som bebyggda fastigheter med orealiserad potential.

RED utgår ifrån sina samarbetspartners behov, det vill säga de aktörer som vinner på att etablera sig vid en effektiv extern trafikknutpunkt. RED’s förståelse av handelsmönster och upptagningsområden kommer av att dess medarbetare under mer än 10 år arbetat med uthyrning av handelslokaler.

Inom ramen för verksamheten besöker RED löpande alla större och även många mindre handelsplatser i Sverige. RED träffar befattningshavare inom kommun och stad med syfte att etablera sig som långsiktig aktör, expert, rådgivare och samhällsutvecklare. RED är en värdefull samarbetspartner för såväl kommuner som detaljhandelsaktörer.